Dla kontrolek umieszczonych w tabeli asp:table nie można wyświetlać właściwości (properties)

5-lis-2011

Rzeczywiście, jeżeli w tabeli asp umieścisz inne kontrolki asp, to nie ma możliwości wyświetlenia properties dla tych kontrolek. Nie działa również F4. Jednyna możliwość to ręczne wypełnianie właściwości, czego przecież chcemy uniknąć.

Jeżeli Twoim celem jest po prostu rozmieszczenie kontrolek na stronie, to lepiej użyj zwykłej tabelki (tej HTML-owej, a nie ASP). W przypadku tej tabeli wszystko działa jak należy!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik