Data Quality Services DQS – instalacja

2-gru-2012

DQS składa się z serwera usługi i klienta.

1. Podczas instalacji Serwera SQL zaznacz pozycje odpowiadające za DQS Server i DQS Client

2. Po instalacji uruchom dqsinstaller. Podczas instalacji zostaną załadowane pozostałe bazy danych oraz zdefiniowane zostanie bezpieczeństwo. Między innymi należy podać hasło chroniące Database Encryption Key. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231682.aspx). Log z instalacji będzie dostępny w pliku.

3. Przypisać użytkowników korzystających z DQS (baza danych DQS_MAIN) do ról: dqs_administrator, dqs_kb_editor lub dqs_kb_operator. (Sysadmin ma prawo logowania się do DQS automatycznie).DQS pracuje tylko z wykorzystaniem Windows Authentication, należy więc wykorzystywać loginy domenowe.

4. Stworzyć loginy użytkowników i nadać im uprawnienia w bazie danych DQS_STAIGING_DATA (na odczyt lub zapis) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg492280.aspx. Dane można ładować do tej bazy danych (rola writer) lub je stąd eksportować (reader). Dane poddawane procesowi DQS można przechowywać także w swojej bazie danych, byleby znajdowała się ona na tej samej instancji co DQS.

5. Dla klientów podłączających się spoza serwera włącz protokół TCP/IP.

6. Teraz można uruchomić program Data Quality Client

c.d.n

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik