Czy mam problem z wydajnością dysku?

6-mar-2012

Funkcja systemowa  fn_virtualfilestats pokaże wiele ciekawych informacji o tym jak bardzo jest używany plik bazy danych:

SELECT * FROM fn_virtualfilestats(DB_ID(’AdventureWorks2008R2′), NULL)

 Przydatne są oczywiście kolumny:

  • Bytes on disk
  • Number Reads / Bytes Read
  • Number Writes / Bytes Written

Kolumna IO Stall Read MS mówi o tym ile w sumie czasu trzeba było czekać na wykonanie odczytu z pliku. Jest to suma zmierzona w milisekundach. Podobnie IO Stall Write MS, mówi o sumie czasu oczekiwania na zapis.

 Analizując dyski przydatne będą także liczniki sysmon-a:

  • Average Disk sec/Read (The average time, in milliseconds, of a read of data from disk; read latency)
  • Average Disk sec/Write (The average time, in milliseconds, of a write of data to disk; write latency)

 Choć trudno tu podać jednoznaczny wzór, można posiłkować się tabelką:

  • <5 ms super!
  • 5-20 ok
  • 20-50 wolno
  • 50-100 – raczej wąskie gardło
  • >100 – na pewno wąskie gardło!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik