Czy ktoś używa database mail?

27-sty-2014

Administrator danych chce wyłączyć databaase mail xps. Polecenie proste

sp_configure 'database  mail xps’, 0
GO
RECONFIGURE
GO

ale… może najpierw sprawdźmy, czy ktoś używa poleceń sp_send_dbmail!

Można przejrzeć logi:

–DB Mail Status
EXEC msdb.dbo.sysmail_help_status_sp
–Profiles
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_profile
–Accounts
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_account
–Profile Accounts
select * from msdb.dbo.sysmail_profileaccount
–Principal Profile
select * from msdb.dbo.sysmail_principalprofile
–Mail Server
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_server
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_servertype
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_configuration
–Email Sent Status
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_allitems
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_sentitems
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_unsentitems
SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_faileditems
–Email Status
SELECT SUBSTRING(fail.subject,1,25) AS 'Subject’,
fail.mailitem_id,
LOG.description
FROM msdb.dbo.sysmail_event_log LOG
join msdb.dbo.sysmail_faileditems fail
ON fail.mailitem_id = LOG.mailitem_id
WHERE event_type = 'error’ –Mail Queues
EXEC msdb.dbo.sysmail_help_queue_sp
 

Rozwiązanie z http://sqlwithmanoj.wordpress.com/tag/sysmail_profile/

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik