C# Operacje na rejestrze

14-wrz-2012

Aby pracować z rejestrem dodaj namespace:

using Microsoft.Win32;

Aby odczytać/sprawdzić obecność klucza możesz wykonać następujace czynności:

string foundValue=null;
//Utwórz klucz, od którego rozpoczniesz "drążenie rejestru"
RegistryKey myKey = Registry.LocalMachine;
//Odwołaj się do podklucza wybranej gałęzi rejestru
RegistryKey subKey = myKey.OpenSubKey("Software\\Mobilo");
//Jeżeli taki klucz był obecny, możesz zwrócić zapisane w nim wartości
if (subKey != null)
{
   //drugi parametr w GetValue to domyślna wartość
   foundValue=subKey.GetValue("Color","Blue").ToString();
}
else
{
   foundValue=null;
}

A teraz, w jaki sposób można tworzyć nowe pozycje w rejestrze: 

//Znajdź podstawową gałąź rejestru
RegistryKey myKey = Registry.LocalMachine;
//Spróbuj otworzyć swój podklucz
RegistryKey subKey = myKey.OpenSubKey("Software\\Mobilo");
//Gdyby go nie było (==null) to goutwórz
if (subKey == null)
{
    subKey = myKey.CreateSubKey("Software\\Mobilo");
}
//A teraz zapisz w nim nową wartość
subKey.SetValue("Color", "White");

I to by było na tyle. Skorzystałem z

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik