C# DataTable wczytany z bazy daych z tabeli ze zdefiniowanym PrimaryKey nie ma PrimaryKey!

18-wrz-2012

W bazie danych była sobie tabela ze zdefiniowanym PrimaryKey. Program pobierał sobie te dane do DataSet, ale okazało się, że przy odwoływaniu się do właściwości PrimaryKey powstałego DataTable, Data Table nie posiada Primary Key.

Podczas odczytywania danych do DataTable są kopiowane albo informacje o strukturze albo rekordy. poratowało mnie dopisanie takiej oto linijki:

string sqltext = „SELECT * FROM Production.Product”;
SqlConnection sqlconnection = new SqlConnection(WandaConnectionString);
SqlCommand sqlcommand= new SqlCommand(sqltext, sqlconnection);
SqlDataAdapter sqladapter = new SqlDataAdapter(sqlcommand);
sqladapter.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey; 
DataSet ds = new DataSet();
sqladapter.Fill(ds, „Product”);

Rozwiązanie znalazłem tutaj:

http://forums.codeguru.com/showthread.php?294417-DataTable-doesn-t-contain-primary-key-information

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik