Błąd po zmianie certyfikatu SQL Server. Zmiana uprawnień do certyfikatu

15-sty-2014

Po zmianie certyfikatu SQL serwera usługa nie startuje z następującymi błędami w error logu:

The server could not load the certificate it needs to initiate an SSL connection. It returned the following error: 0x8009030d. Check certificates to make sure they are valid. Error: 26014, Severity: 16, State: 1. Unable to load user-specified certificate [Cert Hash(sha1) „xxxxxxxxxxxx”]. The server will not accept a connection. You should verify that the certificate is correctly installed. See „Configuring Certificate for Use by SSL” in Books Online. Error: 17182, Severity: 16, State: 1. TDSSNIClient initialization failed with error 0x80092004, status code 0x80. Reason: Unable to initialize SSL support. Cannot find object or property.

Error: 17182, Severity: 16, State: 1. TDSSNIClient initialization failed with error 0x80092004, status code 0x1. Reason: Initialization failed with an infrastructure error. Check for previous errors. Cannot find object or property.

Przyczyna – brak uprawnień do certyfikatu.

Certyfikat najlepiej zaimportować do magazynu certyfikatów Personal konta usługi SQL.

Jeżeli problem wystepuje Kliknij go prawym przyciskiem myszy (w przystawce certyfikaty) wybierz >> all tasks >> Manage Private Keys

Dodaj konto SQL serwera do listy uprawnionych  i nadaj mu uprawnienie Full COntrol

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik