Biblioteka skryptów

29-paź-2013

O jakie to fajne. Cały zbiór bardzo użytecznych skryptów. Dla mnie najbardziej ciekawe to SQL i PowerShell:

http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/site/search?f%5B0%5D.Type=RootCategory&f%5B0%5D.Value=databases&f%5B1%5D.Type=ProgrammingLanguage&f%5B1%5D.Value=SQL&f%5B1%5D.Text=SQL

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik