Azure: Zmiana nazwy grupy zasobów

29-mar-2020

W ramach testów utworzyłem ResourceGroup i z chwilowego braku fantacji nazwałem tę grupę ppp… Szczęśliwie się okazało, że  eksperymenty się udały i właściwie moje rozwiązanie mogłoby zostać tak jak jest, gdyby tylko nie ta głupia nazwa resource group…

Niestety nie ma możliwości zmiany nazwy grupy zasobów. Jest jednak trick 😉 Można utworzyć nową grupę zasobów, a następnie przenieść obiekty z feralnej grupy do nowo utworzonej grupy.

Jeśli wykonując to zadanie, nie chcesz zbyt dużo klikać, można skorzystać z powershella:

Get-AzResource -ResourceGroupName ppp | Move-AzResource -DestinationResourceGroupName OneDriveMailNotification_RG

Confirm
Are you sure you want to move these resources to the resource group
'/subscriptions/b0f2c2f3-c0ba-4f9b-b2ec-462472fdc456/resourceGroups/OneDriveMailNotification_RG' the resources:

/subscriptions/b0f2***56/resourceGroups/ppp/providers/Microsoft.Web/connections/onedrive
/subscriptions/b0f2***56/resourceGroups/ppp/providers/Microsoft.Web/connections/googledrive
/subscriptions/b0f2***56/resourceGroups/ppp/providers/Microsoft.Web/connections/gmail
/subscriptions/b0f2***56/resourceGroups/ppp/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/storageaccountppp8475
/subscriptions/b0f2***56/resourceGroups/ppp/providers/Microsoft.Logic/workflows/ProcessOrder
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y

WYkonanie nie było błyskawiczne, a wręcz myślałem, że coś się zawiesiło, ale koniec obiekty zostały poprawnie przeniesione. Teraz mogę rzeczywiście zrobić porządek 🙂

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik