Azure: AzCli: Wybór subskrypcji z linii komend polenia az

9-lut-2022

Gdy skrypt, który przygotowujesz musi pracować z róznymi tenantami i subskrypcjami przyda się wiedza na temat tego jak wybrać właściwą subskrypcję z linii komend. A robi się to tak:

Logowanie poleceniem az do Azure:

az login

Sprawdzenie „a gdzie to ja się właściwie zalogowałem”:

 az account show

{
  "environmentName": "AzureCloud",
  "homeTenantId": "7d*****-****-****-****-**********aa",
  "id": "cc******-****-****-****-**********78",
  "isDefault": true,
  "managedByTenants": [],
  "name": "Azure Pass - Sponsorship",
  "state": "Enabled",
  "tenantId": "7d*****-****-****-****-**********aa",
  "user": {
    "name": "m******@*****.pl",
    "type": "user"
  }
}

Identyfikator subskrypcji widać już właściwie powyżej w polu id.

Wyświetlenie dostępnych subskrypcji:

az account list --output table

Name                      CloudName    SubscriptionId                        State    IsDefault
------------------------  -----------  ------------------------------------  -------  -----------
Azure Pass - Sponsorship  AzureCloud   cce*****-****-****-****-**********78  Enabled  True
MSDN Platforms            AzureCloud   b0f*****-****-****-****-**********56  Enabled  False

Przełączenie się do innej subskrypcji:

az account set --subscription "MSDN Platforms"

To polecenie jest ciche, więc po wszystkim radziłbym ponownie wylistować konta i sprawdzić, czy aktywna jest właściwa subskrypcja

 

Więcej: https://docs.microsoft.com/pl-pl/cli/azure/manage-azure-subscriptions-azure-cli

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik