ASP.NET – Jak po kliknięciu przycisku otworzyć nowe okno (bez postback)?

11-lis-2011

Można na stronie, która zawiera przycisk w Page_Load dopisać:

LinkButton1.Attributes.Add(„onclick”, „window.open(’new.aspx’,”,”); return false;”);

window.open to polecenie JavaScript, która otwiera nowe okno, a w nim stronę new.aspx.

return false widoczne na koncu powoduje, że obsłużenie kliknięcia odbywa się na kliencie, bez postback-a.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik