Linux: środowisko programistyczne

29-wrz-2021

Do czego może sie przydać Liux GUI? Biuro? Gry? A może środowisko dla programisty? Tutaj umieszczam komendy przygotowujące moją stację do pracy z Visual Studio Code, GIT, Azure CLI i terraform

Instalacja Visual Studio Code i git na Ubuntu

# download from https://code.visualstudio.com/download
sudo apt install ./code_1.62.3-1637137107_amd64.deb 

sudo apt install git


git clone https://github.com/......
code

Instalacja AZ CLI na Ubuntu

sudo apt install curl
curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash
 az login

Instalacja terraform na Ubuntu:

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gnupg software-properties-common curl
curl -fsSL https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-add-repository "deb [arch=amd64] https://apt.releases.hashicorp.com $(lsb_release -cs) main"
sudo apt-get update && sudo apt-get install terraform
terraform --version

I instalacja open ssh – tak dla wygody:

sudo apt-get install openssh-server
sudo systemctl  start ssh
sudo systemctl  enable ssh

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik