Który job odwołuje się do pakietu SSIS?

30-gru-2013

select js.step_name, js.command, j.name from msdb.dbo.sysjobsteps js

join msdb.dbo.sysjobs j on js.job_id = j.job_id

where command like '%atlas%’

W logu aplikacyjnym systemu Windows został onaleziony zapis o  nieudanym uruchomieniu pakietu SSIS:

Package „Nazwa pakietu” failed.

Moje zadanie to odnaleźć kto uruchomił pakiet i dlaczego doszło do błędu. Z pierwszą częścią pytania nie ma większego problemu. W logu aplikacyjnym jest pole User i tam znalał się login użytkownika. Wszystko wskazauje na konto agenta. Teraz wypada wiec odnaleźć joba, który uruchomił ten pakiet.I tu mam problem, bo tych JOBów jest 60,  może i więcej. Z pomocą przychodzi takie polecenie:

select js.step_name, js.command, j.name  from msdb.dbo.sysjobsteps js
join msdb.dbo.sysjobs j on js.job_id = j.job_id
where command like '%nazwa_pakietu%’

No i proszę już ustaliłem, jaki to pakiet miał problem. Dodatkowo w logu aplikacyjnym znalazłem kolejne pisy uściślające przyczynę błędu w pakiecie.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik