Archiwum za miesiąc 2022-11

PostgreSQL: PGAdmin: Restore: Utility not found – jak naprawić ten błąd?

2022-11-03

W PG Admin, po wybraniu  polecenia „Restore database” pojawia się czasami komunikat o błędzie „Utility not found” Co wtedy zrobić? Należy w menu PGAdmin wybrać polecenie File >> Preferences Dalej poszukaj w drzewku po lewej stronie odszukaj Paths >> Binary Paths Teraz po prawej stronie okna, w dolnej części zatytyłowanej „PostgreSQL Binary Path” odszukaj numeru […]

Python: Formatowanie napisów

2022-11-03

Od czasu do czasu dostaję pytanie o to, jak formatować napisy w Pythonie. Lubię w takim przypadku odsyłać do dokumentacji Pythona, dlatego, ku pamięci… https://peps.python.org/pep-3101/ https://docs.python.org/3/library/string.html i nieco mniej oficjalny, ale super fajny: https://realpython.com/python-formatted-output/