Archiwum za miesiąc 2015-11

Mapowanie dysku sieciowego z cmd.exe

2015-11-17

Przydatna komenda ze starego DOS-a pozwala zamapować dysk z linii komend: net use Q: \\server001.domain.net\d$ /user:domena\username W moim przypadku musiałem z zasobu sieciowego uruchomić program „jako administrator”. Niestety jeśli zmapowałem dysk jako normalny użytkowik, to uruchamiając cmd traciłem informację o zamapowanym dysku. Dlatego mapowanie musiałem zrobić po uruchomieniu cmd.exe.

Powershell i SQL 10 – obsługa błędów w skrypcie

2015-11-08

Jeśli znasz ogólne zasady obsługi błędów w powershell, to nie odkryję tutaj dla Ciebie żadnej nowej filozofii. Jeśli jednak szukasz ogólnej informacji „jak poradzić sobie z błędem w skrypcie” to czytaj dalej. Zaczynamy od Import-Module sqlps Wypróbuj działanie komend wybierających kontekst nieistniejącego serwera SQL lub nieistniejącej bazy danych: Set-Location SQLSERVER:\localhost\default\databases\foobardb -ErrorAction Stop; Write-Host -foregroundcolor Yellow […]

Powershell i SQL 09 – czytanie ERRORLOG

2015-11-08

Ulubioną lekturą MSSQL DBA jest plik errorlog. Można go oczytywać w SQL Server Management Studio, z wykorzystaniem sp_readerrorlog, ale da się też z powershella.  Jak zwykle zaczynamy od stworzenia obiektu SMO odpowiadającego za naszą instancję SQL: $server = New-Object -type Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server -ArgumentList localhost Do odczytania błędów skorzystaj z: $err = $server.ReadErrorLog() Najważniejsze właściwościi tak uzyskanego […]

Linux: błąd /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory

2015-11-04

W moim przypadku błąd pojawiał się po uruchomieniu innej komendy na Fedorze. W celu rozwiązania problemu należało zainstalować glibc.i686 Zacząłem od znanej mi komendy: yum install glibc.i686 Ale niestety – za wiele się zmieniło od czasu kiedy ostatnio się goniłem z pingwinami…. Teraz robi się to poleceniem: dnf install glibc.i686 Jak to na Linuxie, pościągało […]

Linux: is not in the sudoers file

2015-11-04

W linuxie mamy jednego roota. W Windows dla odmiany mamy grupę local administrators i wystarczy dodawać do niej użytkowników i już użytkownicy ci mają podniesione uprawnienia. Kiedy w Linuxie chcesz mieć więcej administratorów i na dodatek móc ich rozliczyć za wykonywane czynności (audytować) to korzystasz z pliku /etc/sudoers. Plik określa kto (użytkownik lub grupa) na […]

SQL: Po instalacji Service Pack brak pliku mssqlsystemresource.ldf

2015-11-02

Prawdopodobnie po instalacji Service Pack SQL nie uruchamiał się. W error logu można znaleźć: FileMgr::StartLogFiles: Operating system error 2(The system cannot find the file specified.) occurred while creating or opening file ‚D:\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\mssqlsystemresource.ldf’. Diagnose and correct the operating system error, and retry the operation. To podobno częsty bład jeżeli domyślna lokalizacja baz systemowych została zmieniona. Zdarza […]