Archiwum za miesiąc 2012-12

Pakiety SSIS korzystające z Excela na systemie 64 bitowym

2012-12-04

Excel i SQL 2012 zbytnio się nie lubią. Jeżeli stworzysz pakiet odwołujący się do plików Excel możesz napotkać na błąd: Error: 0xC0209303 at GetDataFromExcel, Connection manager „Excel Connection Manager”: The requested OLE DB provider Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 is not registered. If the 64-bit driver is not installed, run the package in 32-bit mode. Error code: 0x00000000. Aby […]

Data Quality Services – błąd z tabelą Address w AdventureWorks

2012-12-03

Próbowałem pobawić się DQS z wykorzystaniem tabeli Address w bazie danych AdventureWorks2012. Niestety napotkałem błąd: SQL Server Data Quality Services ——————————————————————————– 2012-12-03 21:40:35 Message Id: DataServiceDataSourceTableNotFound The data source table with id ‚[AdventureWorks2012].[Person].[Address]’ was not found while adding to the repository. Check whether the table is accessible by DQS. ——————————————————————————– Microsoft.Ssdqs.Infra.Exceptions.EntryPointException: The data source table […]

Data Quality Services DQS – instalacja

2012-12-02

DQS składa się z serwera usługi i klienta. 1. Podczas instalacji Serwera SQL zaznacz pozycje odpowiadające za DQS Server i DQS Client 2. Po instalacji uruchom dqsinstaller. Podczas instalacji zostaną załadowane pozostałe bazy danych oraz zdefiniowane zostanie bezpieczeństwo. Między innymi należy podać hasło chroniące Database Encryption Key. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231682.aspx). Log z instalacji będzie dostępny w pliku. […]