Archiwum za miesiąc 2011-11

Dla kontrolek umieszczonych w tabeli asp:table nie można wyświetlać właściwości (properties)

2011-11-05

Rzeczywiście, jeżeli w tabeli asp umieścisz inne kontrolki asp, to nie ma możliwości wyświetlenia properties dla tych kontrolek. Nie działa również F4. Jednyna możliwość to ręczne wypełnianie właściwości, czego przecież chcemy uniknąć. Jeżeli Twoim celem jest po prostu rozmieszczenie kontrolek na stronie, to lepiej użyj zwykłej tabelki (tej HTML-owej, a nie ASP). W przypadku tej […]

Jak zmienić szerokość strony ASP opartej o master page?

2011-11-04

Strona wykorzystuje szablon CSS. W moim przypadku musiałem otworzyć plik Styles/Site.css, a w nim dokonać zmiany szerokości w kilku miejscach: body page header main footer Wszędzie musiała się pojawić linijka poszerzająca moją stronę na 1200 pikseli:    width: 1200px;  Mimo tych zmian strona nie od razu reagowała na zmianę szerokości. W IE musiałem wyczyścić cache […]