Udostępnianie plików przez SFTP – wspólny katalog z dobrymi uprawnieniami

11-lip-2012

Udostępniając dane przez SFTP skonfigurowałem go tak:

Problem jednak pozostał, gdy użytkownicy korzystali z SFTP. Otóż liczba umask nie przenosi się z pliku .profile na działania użytkownika, kiedy użytkownik ten nie pracuje w shelu ale poprzez SFTP.

Umask musiałem przedefiniować w konfiguracji SFTP. Na moim serwerze plik ten znajdował się w katalogu /etc/ssh, a jego nazwa to sshd_config.

W końcówce tego pliku znajduje sie linijka:

Subsystem       sftp    /usr/libexec/openssh/sftp-server

Trzeba było sprawić, aby proces ten miał zmienioną wartość umask. Okazało się, że można to zrobić sztuczką:

Subsystem       sftp    /bin/sh -c 'umask 0002; /usr/libexec/openssh/sftp-server’

Ta linijka powoduje wywołanie shella (/bin/sh) w celu wywołaia skryptu podanaego jako tekst (-c). A ten skrypt zmienia umask, a potem wywołuje proces sftp.

(Rozwiązanie zaczerpnięte z http://jeff.robbins.ws/articles/setting-the-umask-for-sftp-transactions).

SFTP możesz wykorzystać ze stacji windows korzystając z :

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik