Archiwum za miesiąc 2011-09

CHECK i problem z NULL

2011-09-14

CHECK pozwala określić, że w danej kolumnie ma być zapisywana tylko taka wartość, która spełnia określony warunek, np długość napisu większa niż 10. Wydaje się, że taki zapis jest poprawny: CREATE TABLE Test (ID INT PRIMARY KEY CHECK, Name VARCHAR(20) CONSTRAINT Test_Name5 CHECK (LEN(NAME)>5) ) GO Zobacz jak zachowają sie takie polecenia: INSERT INTO Test […]

Opcja NOCHECK przy zmianie CONSTRAINA i zaufanie do niego

2011-09-14

O tworzeniu CONSTRAIN-ów na przykładzie CHECK-a opowiadałem tutaj No cóż, dodając CHECK do tabeli, która zawiera już dane możesz doświadczyć pewnych problemów: ALTER TABLE TEST ADD CONSTRAINT Test_Value CHECK (Value>20) Msg 547, Level 16, State 0, Line 1 The ALTER TABLE statement conflicted with the CHECK constraint „Test_Value”. The conflict occurred in database „Test”, table […]

Jak zmienić CHECK na tabeli czyli jak wykonać ALTER CHECK?

2011-09-14

CHECK pozwala określić, że w danej kolumnie ma być zapisywana tylko taka wartość, która spełnia określony warunek, np wprowadzona liczba ma być większa niż 10. CREATE TABLE Test (ID INT IDENTITY PRIMARY KEY, Value INT CONSTRAINT Test_Value CHECK (Value>10) ) GO Jak można zmienić zdefiniowany tu warunek, jeżeli np będziesz wymagał aby Value było >20?

By Rafał Kraik in SQL

Tabela przestawna w Transact SQL. Tabele przestawne SQL

2011-09-09

Jeśli tutaj zajrzałeś, to z całą pewnością wiesz już, co to jest tabela przestawna. Jeśli tego nie wiesz, to proponuję nie czytać tego artykułu, tylko najpierw poszukać informacji o budowaniu tabel przestawnych np. w programie Excel. Tutaj pokażę tylko jak zbudować tabele przestawne z wykorzystaniem języka T-SQL. Naszym celem jest zbudowanie tabeli prezentującej średni koszt […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL Jak zmienić nazwę tabeli przy pomocy kodu?

2011-09-06

Prosto. Jeżeli masz MS SQL to użyj procedury sp_rename:

Jeżeli korzystasz z MySQL, to jeszcze prościej:

Jeżeli zmieniasz nazwę obiektu, z którego korzystają inne procedury, nie zapomnij ich zrekompilować. Stare plany kompilacji mogą odnosić się do starej nazwy tabeli!

By Rafał Kraik in SQL

C# Podsumowanie danych w DataTable (Funkcja agregująca w DataTable)

2011-09-05

Pracując w C# z danymi pobierasz je do DataSet, a dokładniej do DataTable. Pobieranie polega na wykonaniu odpowiedniego zapytania w bazie danych. Niekiedy okazuje się, że dane należy zaprezentować lub przetworzyć nie tylko z dokładnością do rekordów, ale także w postaci zagregowanej, np. u dołu tabeli umieścić wiersz podsumowania.

C# ListView – jak stworzyć ListBox z wieloma kolumnami?

2011-09-02

Ostatnimi czasy potrzebna była kontrolka prezentująca dane poukładane ładnie w wierszach i kolumnach, ale z pewnych względów nie można było użyć DataGridView. DataGridView to potężne narzędzie, a nie zawsze trzeba używać armaty… Rozwiązaniem okazała się prezentacja danych za pomocą ListView. ListView definiuje kolumny, ich szerokości oraz pozwala na dodawanie pozycji wierszy (Item), które posiadają „podpozycje” […]