Wydrukowane arkusze z kuponami schowaj w dobrym miejscu. Już niebawem staną się przedmiotem pożądania… Jeżeli masz większą liczbę komputerów, to na każdym kuponie widnieje także nazwa komputera. Dany kupon zadziała tylko na tym komputerze na jakim został wydrukowany.

Oto czynności jakie musi wykonać dziecko, aby skorzystać z kuponu i przedłużyć czas zabawy. W dolnej części pulpitu koło zegarka (w tzw. obszarze powiadamiania) powinna pojawić się zielona ikonka programu raportującego wykorzystany czas.

(Gdyby ikonka nie była widoczna kliknij symbol strzałki obok tego pola lub zajrzyj tutaj, co zrobić aby ta ikona nie była ukrywana).

Po kliknięciu w tę ikonkę prawym przyciskiem myszki zobaczysz menu:

Aby wprowadzić kupon i przedłużyć limit kliknij ostatnią pozycję „Wprowadź kod powiększający”. Spowoduje to otwarcie prostego okienka:

Wystarczy tutaj przepisać kod z kuponu i kliknąć OK. Jeżeli kod jest poprawny zobaczysz informację:

Jeżeli jednak coś poszło nie tak i kod został wprowadzony nieprawidłowo, to komunikat będzie wyglądał tak:

Zauważ, że w menu pojawiły się jeszcze inne pozycje:

  •  Zakończ – zakończy działanie programu wyświetlającego wykorzystany i pozostający do wykorzystania czas. Spokojnie, nawet jeżeli program ten zostanie zakończony, to naliczanie limitu działa nadal.
  • Wstrzymaj naliczanie limitu – spowoduje wstrzymanie liczenia czasu. Niedobrze by było, aby dziecko samo mogło wstrzymać naliczanie czasu, dlatego jest to czynność zastrzeżona dla administratora. Innymi słowy po wybraniu tego polecenia najpierw trzeba będzie podać hasło administratora. Jeżeli hasło zostanie podane poprawnie, to limit nie będzie się od tej pory naliczał. Możesz skorzystać z  tego polecenia, jeżeli np. przez chwilę chcesz sam popracować na komputerze, a dziecko zgłasza słuszne zastrzeżenia, że nie powinno się to odbywać w ramach jego skromnego limitu. Możesz też skorzystać z polecenia, jeżeli np. Twoje dziecko odrabia długie zadanie domowe z wykorzystaniem komputera, lub z okazji dnia dziecka dajesz mu dostęp na cały dzień. Po wyłączeniu komputera limit będzie się ponownie naliczał.
  • Uruchom naliczanie limitu – spowoduje, że limit znowu zacznie się naliczać. Skorzystaj z tego polecenia tylko gdy poprzednio wstrzymałeś naliczanie limitu.
  • Uruchom edytor limitów – pozwala na wygodniejsze uruchomienie programu pozwalającego ustawiać limity dla użytkowników oraz generować i drukować kupony przedłużające czas limitu. Oczywiście program ten możesz uruchomić korzystając z menu, może jednak tutaj będzie wygodniej.
  • Uruchom aktywację/rejestrację – to również skrót do rejestratora programu aktywującego zakupioną licencję programu. Oczywiście ten program również znajduje się w menu, a tutaj został umieszczony jedynie dla wygody.

 

travelcenteruk | Themesbase