Dodawanie konta dla dziecka (Windows XP)

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak założyć na komputerze konto użytkownika dla dziecka. Pamiętaj, że konto przewidziane dla dziecka nie może być kontem administracyjnym.

Kliknij Start, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania

Wybierz pozycję Konta użytkowników

Teraz wybierz polecenie Tworzy nowe konto

Wpisz nazwę konta dziecka, a potem kliknij Dalej

Zaznacz pole Ograniczone, aby wskazać, że nie jest to użytkownik administracyjny. Potem kliknij Dalej

W ten sposób zostało utworzone konto dla użytkownika Kuba, który nie jest administratorem komputera.

Jeśli chcesz zmienić to konto, np. również nadać mu hasło, z czasem awansować go na administatora lub po prostu zmienić obraz widoczny przy koncie, kliknij jego ikonkę, a następnie wybierz jedno z widocznych na ilustracji poniżej poleceń.

Jedna odpowiedź na „Dodawanie konta dla dziecka (Windows XP)

travelcenteruk | free joomla templates