Dodawanie konta dla dziecka (Windows 7)

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak założyć na komputerze konto użytkownika dla dziecka. Pamiętaj, że konto przewidziane dla dziecka nie może być kontem administracyjnym.

Kliknij Start i wybierz Panel Sterowania

Kliknij Dodaj lub usuń konta użytkowników

Kliknij Utwórz nowe konto

Wprowadź nazwę konta, jakie będzie używane przez dziecko i zaznacz, że ma to być konto zwykłe, a nie administracyjne

W ten sposób zostało założone nowe konto.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia tego konta kliknij je, a następnie wybierz odpowiednie polecenie. Możesz np. zmienić obraz widoczny podczas logowania do systemu lub utworzyć hasło dla dziecka

Jedna odpowiedź na „Dodawanie konta dla dziecka (Windows 7)

travelcenteruk | free wordpress templates