Azure: Uruchamianie skryptu powershell na maszynie witrualnej poprzez extension

W artykule Azure: zdalna zmiana rejestru w celu zmiany opcji połączeń zdalnych opisałem, jak zmodyfikować rejestr maszyny wirtualnej znajdującej się w Azure, w celu odblokowania możliwości połączenia do tej maszyny z komputerów bez uwierzytelnienia klienta. Z czasem jednak, ta metoda delikatnie się zmieniła. Teraz nie można już załadować bezpośrednio pliku skryptu do uruchomienia, tylko trzeba … Czytaj dalej Azure: Uruchamianie skryptu powershell na maszynie witrualnej poprzez extension