Tutaj znajdziesz informację o zmianach wprowadzanych w aplikacji:

Wersja 5.1.4 (2016-01-20)

 • Modyfikacja pod ktem zmian w Windows 10
 • Modyfikacja działania Grace Period

Wersja 5.1.1 (2015-09-03)

 • Aktualizacja i optymalizacja programu dla Windows 10
 • Zmiany w opcjach domyślnych

Wersja 5.0.1 (2014-06-28)

 • Zaprzestajemy wydawania nowych wersji dla Windows XP. Jednak licencja zakupiona dla Windows XP, może być wykorzystana po aktualizacji systemu do nowszej wersji Windows. Po aktualizacji systemu operacyjnego można instalować wersję 5.0
 • Aplikacja wykorzystuje .NET Framework 4.0. Instalacja staje się uproszczona, gdyż nie wymaga instalowania .NET Framework 5.0

Wersja 4.0.1 (2014-06-15) – ostatnia wersja dla systemu Windows XP

 • Możliwość definiowania godzin w jakich komputer ma być dostępny dla dziecka
  Zaznacz godziny kiedy można używać komputera
 • Okienko pozwalające dziecku zobaczyć czas w jakim komputer jest dla niego dostępny
 • Raport wykorzystania limitu w dniach, w których limit nie był wykorzystywany pokazuje „0”. Wcześniej te dni nie były ujmowane w raporcie
 • Wznowienie naliczania limitu nie wymaga wprowadzenia hasła. Wstrzymanie naliczania limitu nadal wymaga wprowadzenia hasła.
 • Inne usprawnienia

Wersja 3.0.2 (2014-02-25)

 • Możliwość wyboru formatu wydruku kuponów. W widoku kompaktowym kupony mają taką wielkość, aby zmieścić je w pudełku po zapałkach
 • Możliwość wprowadzenia nazwy użytkowników z klawiatury (do tej pory można było tylko wybierać je z listy, co nie zawsze się udawało na komputerach z uszkodzonym WMI)

Wersja 3.0.1 (2013-11-23)

 • Raport na temat czasu spędzonego przy komputerze przez dziecko
 • Logowanie informacji o zmianach wprowadzanych przez użytkownika i administratora w zakresie działania programu (instalacja, deinstalacja, zmiana ustawień, wyświetlenie kuponów, generowanie kuponów, przedłużanie limitu, wstrzymywanie limitu, wznawianie itp.)
 • Możliwość określenia ilości zbieranych w/w informacji o działaniu programu
 • Możliwość określenia hasła, które jest wymagane podczas uruchamiania ważniejszych funkcji programu
 • Zebranie wszystkich opcji w jednym miejscu
 • Możliwość wyeksportowania statystyki do Excela
 • Pełna informacja o nowościach w wersji 3.0 jest dokładniej opisana tutaj

Wersja 2.3.3 (2013-10-08)

 • Dodanie opcji określenia czasu dostępnego po włączeniu komputera, w którym można wprowadzać kody z kuponów mimo wyczerpanego limitu. Do tej wersji czas ten był na sztywno ustawiony na 2 minuty. Obecnie można go zwiększyć lub zupełnie wyłączyć. Ten grzecznościowo udostępniany czas można wykorzystać tylko po włączeniu komputera na nowo. Samo wylogowanie nie wystarcza. opcja jest dostępna w Edytorze limitów pod nazwą „Minimalny czas przed wylogowaniem.

grace_period

Wersja 2.3.2 (2013-09-16)

 • Usunięcie problemu z uszkodzonym plikiem daylimits.xml, który podlega samonaprawie
 • Inne poprawki usprawniające pracę aplikacji

Wersja 2.3.0 (2013-06-08)

 • Opcja ustalania innego limitu na każdy dzień tygodnia
 • Opcja do ustalania, o której godzinie ma być uruchomiony limit na kolejny dzień (dla nieco większych „dzieci”, które spędzają czas przy komputerze do późnej pory
 • Inne poprawki usprawniające pracę aplikacji

Wersja 2.2.1 (2013-03-30)

 • Usunięcie problemu z wykrywaniem usługi na niektórych komputerach z Windows 7.
 • Drobne zmiany w bibliotekach aplikacji

Wersja 2.1.5 (2013-03-03)

 • Usunięcie polecenia „zamknij” z programu informującego o pozostałym czasie. Polecenie sugerowało, że zamknięty zostanie proces odliczający czas. Tak jednak nie było. Polecenie zamykało tylko ikonę z zasobnika systemowego informującą o pozostałym czasie. Teraz tego polecenia już nie ma.

Wersja 2.1.4 (2012-02-06)

 • Dodane okienko z informacją o wersji
 • Poprawiony błąd z komunikatem „Błąd GDI+” w programie informacyjnym
 • Rozwiązanie problemu z nieuruchamianiem się usługi w niektórych instalacjach z Windows XP ()

/* brak informacji o poprzednich wersjach */

travelcenteruk | Themesbase